Žádné fronty, prvotřídní servis a krásná letadla. Vítejte ve světě business aviation!

Rozhovor s Michalem Laboutkou, generálním ředitelem společnosti Eclair Aviation

Michal Laboutka je ředitelem společnosti Eclair Aviation, která byla založena na podzim roku 2012 s cílem zaměřit se na poskytování služeb v oblasti byznys létání. Už od roku 1994 létá, neboť je držitelem licence ATPL. V rozhovoru nám prozradil mnoho zajímavých informací nejenom o společnosti, ale i o segmentu obchodního létání obecně.

Michal Laboutka, generální ředitel Eclair Aviation

Pokuste se nám ve stručnosti představit vaši společnost.

Společnost Eclair Aviation vznikla na podzim 2012. Původním záměrem bylo dělat management letadel, která byla v té době na trhu. To znamená čistě zabezpečovat posádku, údržbu a plánování letů pro soukromé majitele letadel. Postupně se situace vzhledem k poptávce klientů změnila. Realizovali jsme původní záměr, a navíc jsme rozšířili nabídku o obchodní leteckou dopravu, což má dvě výhody. Můžeme nabízet letadla třetím osobám v rámci nevyužité kapacity a tím snížit cenu fixních nákladů pro majitele letounů. Druhá výhoda pak spočívá v možnosti odečítat z ceny paliva DPH a spotřební daň, což nám samozřejmě umožňuje nabízet lety v příjemnějších cenových relacích.

Co může váš klient očekávat, pokud se rozhodne využít vašich služeb?

Když jsme společnost zakládali, chtěli jsme nastavit určitý standard, na který jsme byli zvyklí z našich bývalých kariér. Současně jsme ale chtěli, aby naše služba nebyla komplikovaná, pokud možno jak se říká hezky česky „straightforward“. Klient by se měl především orientovat ve službě, kterou dostává a mít detailní přehled o nákladech, které souvisejí s jeho létáním, čímž se řídíme dodnes.

To znamená, že klient dostane vysoký standard služeb. Létáme se všemi typy letadel po celém světě a co je podstatné máme i vlastní dispečink. To je servis, který tady v současnosti nabízejí 3 nebo 4 společnosti a my jsme mezi nimi.

Dále také zaměstnáváme vlastní techniky, kteří mají typový výcvik na námi provozovaná letadla a certifikované dispečery, čili jsme pod dohledem Úřadu pro civilní letectví. Opravdu u nás panuje odbornost. Stejně tak jsou posádky cvičeny v nejmodernějších výcvikových střediscích, ať už se jedná o Flight Safety nebo Simuflight, kdy chodíme dvakrát ročně na simulátorový výcvik, jednou ročně na prodloužení typu a jednou ročně na tzv. „operational proficiency check“, kde se kontroluje na simulátoru, zda posádky létají v souladu s našimi manuály, s našimi pravidly atd. Je to relativně drahý přístup k bezpečnosti, nicméně si myslíme, že je nejlepší možný a že si naši klienti s letadly této kategorie takový přístup zaslouží.

Co děláte proto, abyste byli lepší než konkurence? Proč by si měl potenciální zájemce vybrat právě vás?

Občas se stává, že se klienti ptají, v čem jsme jiní než konkurence, čím je zaujmeme, aby dali letadlo do správy právě nám a my říkáme, že v principu nejsme jiní v ničem. Jiní jsme možná v tom, jak kombinujeme jednotlivé aspekty celého procesu. To znamená, že bezpečnost a profesionalita jsou nejdůležitějšími prvky naší činnosti, díky čemuž naše služba není nejlevnější. Na druhou stranu se snažíme vždycky otevřeně interpretovat všechny náklady, které konkrétního klienta čekají.

Zároveň pro nás není problém klient s malým letadlem. Samozřejmě velká letadla přinášejí i určitou kvalituklientů, to mohu otevřeně říci. Přináší pro nás i větší výnos, který vychází z principu, že s malým letadlem je stejně práce jako s velkým, ale s třetinovým či čtvrtinovým ziskem. Nicméně i to je pro nás klient, neboť se z něj může stát i klient jiného typu. Když se mu bude dařit a naším létáním mu k tomu pomůžeme, tak se může stát z malého klienta střední klient nebo i velký.

Tím se lišíme i od konkurence, která si může třeba i dovolit vyhýbat se malým klientům, a proto to tak mají nastavené.

Znám pouze jediného klienta v Čechách a na Slovensku, který začal létat rovnou s velkým letadlem. Všichni ostatní začali s malými letadly a propracovali se až do současného stavu. Díky této filosofii jsme úspěšní. Když mluvím o úspěchu, tak dnes jsme zhruba na úrovni dvojky na trhu z hlediska provozování letadel, a to právě díky portfoliu, které máme, neboť naše letadla jsou schopná létat po celém světě v podstatě bez externí pomoci.

Stačí se ozvat 3 hodiny před odletem a letíte.

Jak dlouho trvá sjednání charterového letu?

U konkrétního letu záleží, jak je komplikovaný. Když se jedná o jednoduchou destinaci v rámci Evropy, tak se stačí ozvat 3 hodiny předem. Nejsložitější je potvrzení platby. U tuzemských klientů se samozřejmě jedná o bázi kreditní, kdy požadujeme údaje o kartě, ale u zahraničních brokerů a klientů vyžadujeme 100 procent platby předem.

U složitějších destinací, kde se vyžaduje diplomatické nebo přeletové povolení, a kde jsou složité sloty z hlediska příletu a odletu, to může být náročnější – typickou destinací i v Evropě je Ženeva v sobotu během zimy, kdy se střídají turnusy v Alpách. To se na toto letiště nikdo nedostane. Každé dvě minuty probíhá přílet a odlet velkých letadel.

Odletová a diplomatická povolení se týkají zemí jako Pákistán, obecně pak oblast Blízkého a Středního východu a některé přílety do středoasijských republik. Bohužel bývá složitá i oblast na pomezí Ukrajiny a Ruské federace. Složitý v tomto směru je i Kypr. Na severním Kypru se nachází turecká enkláva a ta s tou řeckou na jihu nekomunikuje.

Můžete nám popsat váš letadlový park? V současné době provozujeme 4 letadla – dvě letadla Gulfstream G200, dále Learjet 6XR a nejnovější přírůstek je Bombardier Global 6000. Což je letadlo, které jsme převzali v březnu letošního roku, úplně nové z továrny v Montrealu. Je to letadlo nejvyšší kategorie, má mezikontinentální dolet 6000 námořních mil (11 100 km) a je navrženo pro 13 cestujících. Jedná se o velice komfortní letadlo, které jsme také schopni našim klientům nabídnout. Do konce letošního roku bychom ještě chtěli uvést do provozu letadlo z opačného spektra, to znamená entry level jet – letadlo malé kategorie CitationJet nebo Embraer Phenom 300, či něco v podobné kategorii. Možná by to ani nemusel být tryskový letoun, ale turbovrtulový v kategorii King Air 90 nebo 200. Od některých klientů máme poptávku i na velmi krátká letiště, kde mají samozřejmě turbovrtulové letouny velkou výhodu z hlediska potřeby krátké vzletové a přistávací dráhy.

Co se týká ještě historie, tak naším prvním letadlem, na kterém jsme se takříkajíc učili, bylo Piaggio Avanti, což je zajímavý italský turbovrtulový stroj, který má neobvyklou koncepci. Letoun má dva motory s tlačnými vrtulemi. To znamená, že jsou motory otočeny obráceně a letadlo před sebou v zásadě tlačí, místo toho, aby jej táhly. Výhody to přináší dvě. Jednak zmíněné letadlo létá velmi rychle v podstatě rychlostí klasických tryskových letadel, a potom také díky umístění motorů, kdy jsou vrtule za kabinou cestujících, letadlo ulétne vlastnímu hluku, takže je let velice rychlý a komfortní. Na něm jsme si ověřili, že umíme provozovat nejenom velká ale i malá a dokážeme přitáhnout klienty malých letadel, a tak obsloužit i ten nejjednodušší trh neboli lety do dvou hodin na krátké vzdálenosti, proto bychom se k tomu rádi vrátili.

Je známo, že letecká doprava do značné míry kopíruje vývoj světové ekonomiky. Projevuje se tento fakt i v případě zájmů Čechů o byznys létání?

Business aviation je v rámci letecké dopravy specifická oblast. Většinou podle známé poučky ekonomů na krizích vydělávají nejvíce ti nejbohatší. To znamená, že čím větší krize je, tím naši klienti zpravidla bohatnou. Z pohledu hospodářského růstu tedy příliš ne, ale objevují se zde dva efekty, kdy s vámi souhlasím. Jednak se v době, kdy se daří ekonomice objevují noví klienti, kteří uvažují o pořízení letadla, případně o žádosti o správu tohoto letadla. Druhý prvek, který cítíme my velmi je, že naši stávající klienti v době konjunktury umožňují létání i svým manažerům. To znamená, že jejich firmy a společnosti rostou, ceny a důležitost manažerů se zvyšuje, a proto dávají svá letadla k dispozici i jim, aby zvyšovali jejich komfort a šetřili jejich čas. Tohle je vlastně trend, který se začal objevovat v poslední době, dříve většinou platilo – majitel = cestující. V dnešní době se tedy hodně začíná objevovat situace, kdy majitelé své manažery posílají svými letadly nebo pro ně objednávají letadla adekvátní zamýšleným misím.

Čímž jsme se dostali k další výhodě našeho firemního uspořádání, kdy se snažíme přesvědčit všechny klienty, aby dávali svá letadla k dispozici nejenom třetím osobám v rámci charterového byznysu, ale i sobě navzájem a fungujeto. To znamená že klient Gulfstreamu letěl několikrát Cessnou a naopak. My započítáváme tyto lety pomocí specifického algoritmu, takže jsou všichni spokojení, nikdo nepřijde zkrátka a přirozeně se snižují fixní náklady. Neplatí samozřejmě rovnice hodina za hodinu. Ale třeba 2 hodiny na Cessně se rovnají 1 hodině na Gulfstreamu. Je daná jasná cena jedné letové hodiny a podle té se náklady přepočítávají nebo se skutečně platí.

Letadla jsou jednak optimálně využívána z hlediska svých charakteristických vlastností pro mise, pro které jsou navržena a klientům se navzájem snižují náklady. Samozřejmě, že ne všichni klienti jsou k tomu svolní, ale my máme poměrně štěstí, že naši klienti jsou osvícení.

Existují nějaká letiště, kam bychom se běžně s jiným dopravcem dostat nemohli a vy se tam dostanete?

Jsou letiště standardní, kde je relativně běžný přístup, která mají speciální část týkající se byznys létání, dostat se tam není tak složité. Jsou ovšem letiště, kam klienti chtějí létat a je složitější se tam dostat například z titulu toho, že má třeba smíšený provoz (armádní a civilní), takže je velice omezená možnost příletu, pouze pro vybraný typ provozovatelů. Ti musí být certifikovaní a schválení provozovatelem tohoto letiště. Dalšími případy jsou letiště, která jsou geograficky v „zajímavých“ oblastech, protože jsou těžko dostupná. To jsou většinou alpská letiště třeba Sion nebo Svatý Mořic.

Abyste se zkrátka na ta letiště dostal, tak s vámi musí mít provozovatel dobrou zkušenost, to znamená že máte certifikát. Někde ho však musíte mít dopředu. V tom případě si posádka udělá předem briefing, který musí být schválen.

Některá letiště pak mají úplně speciální výcvik, který se musí cvičit na simulátoru a posléze doložit, že ho skutečně máte hotový, což je typický případ letiště London City ležícího uprostřed Londýna na jednom z ramen řeky Temže, kde je velmi krátká dráha a vzhledem k poloze tam je velmi obtížný hlukový přístup a hluková ochrana. Přiblížení se letí v hladině a těsně před letištěm se vykoná sestup 5,5° na letiště, tedy pod dvakrát větším úhlem, než je standardní sestup. Dráha má navíc pouze 1500 metrů, takže je opravdu krátká a určená pouze pro konkrétní typy schválených letadel s certifikovanou posádkou.

Interiér business jetu nabízí skutečně luxus.

Další typická letiště jsou švýcarský Sion a Lugano nebo například letiště Albenga ležící severovýchodně od Monte Carla, kde je velká marina, takže tam létají vlastníci jachet. Letiště je specifické v tom, že je přílet i odlet prováděn na stejnou stranu, což je velice komplikované. Normální klasické aerotaxi nebo aerocharterový dopravce nemá šanci, pokud není pravidelným klientem tohoto letiště, do 3 hodin letět.

Eclair Aviation má přístup na většinu z těchto restriktovaných letišť. Dokážeme se dostat dokonce i na letiště Praha Kbely, což je jedno z těch velice komplikovaných.

A co takhle nadzvukové létání? Myslíte si, že se dočkáme v blízké době nadzvukového business jetu?

Oblast nadzvukového létání poměrně sleduji. Myslím si, že se ve velké dopravě éra Concordu nevrátí, ekonomicky to je příliš komplikované. V oblasti business aviation si to dovedu představit, nicméně výhoda rychlosti se dá beztak aplikovat jenom nad neobydlenými oblastmi. Jinak musí letadlo letět podzvukovou rychlostí, kvůli rázovým vlnám. Navíc se cílová letiště většinou nachází v přeplněných aglomeracích, takže tam dochází ke zpoždění na příletech.

Dokážu si představit i pár letišť, kde by to dávalo smysl. Technologicky to samozřejmě možné je, ale ekonomicky si myslím, že i v oblasti byznys létání jsme daleko od doby, kdy se bude nadzvuková technologie běžně používat. Na trhu působí renomovaní výrobci, kteří na tomto projektu pracují, ale nemyslím si, že se v nejbližších 10ti letech něčeho takového dočkáme. Nicméně já osobně jsem dost konzervativní.

Spíše si myslím, že se tu místo využití supersoniků bude rozvíjet uživatelský infotainment – vysokorychlostní internet, který i z hlediska objemu dat přináší neuvěřitelné uživatelské možnosti, telefonování v reálném čase nebo videokonference. Samozřejmě moderní výbava stojí peníze, ale jak se vyvíjí a rozšiřuje, tak se i zlevňuje. Komfort cestujících je už v současnosti ohromný a technologie se postupným zlevňováním dostávají i do menších letadel. Třeba Cessna M2 má již na palubě wifi internet.

Komfort cestujících je současný trend, samozřejmě čas je také důležitý, ale jedná se o velice relativní záležitost. Čas na palubě zkrátka můžete plnohodnotně pracovně využít. Navíc upřímně, dnes majitelé takovýchto letadel většinou nechodí na osmou do kanceláře, stejně pracují z domova nebo z jachty, takže jim to je v podstatě jedno. Pro koho je vyšší čas strávený na palubě nepříjemný jsou ti, kteří mají strach z létání.

Pokud se nadzvukové létání prosadí, tak se podobně jako u Concordu najspousta lidí, kteří budou chtít létat supersonikovým jetem jenom kvůli pocitu výjimečnosti.

Zaujal vás rozhovor s Michalem Laboutkou? Tento rozhovor i mnoho dalšího naleznete v červnovém vydání magazínu MontyRich. Pokud se chcete dozvědět další aktuality ze světa byznys létání, staňte se členem MontyRich komunity . Kromě tištěného magazínu ve vaší schránce se budete moci těšit i z celé řady dalších výhod.

Podobné články

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny
Podnikání

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Ve čtvrtém díle našeho seriálu jsme vyzpovídali Jana Jeníčka mimo jiné i prezidenta Evropského sdružení stavebních spořitelen. A jak říká on sám:…

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?
Podnikání

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Chcete se svým životem něco dělat, a tak jste se rozhodli zkusit podnikání, sportovat, nebo cokoliv jiného. Přesně víte, jak cesta k úspěchu vypadá.…

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa
Podnikání

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa

Redakce magazínu MontyRich - 22.10.2018

I v dnešním digitálním věku je příjemné setkat se s papírovou obchodní vizitkou. Jde o užitečného pomocníka, který pomůže navázat vztahy se zákazníky.

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl
Podnikání

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl

Redakce magazínu MontyRich - 12.10.2018

Pokud byste se ve svém okolí zeptali některého ze sedmiletých dětí, co je momentálně jejich největší zábavou, asi by vám řekly, že si hrají s…

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys
Podnikání

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys

Redakce magazínu MontyRich - 11.10.2018

Jedním z klíčů k dosažení velikosti ve světě podnikání je myslet jako vítěz, to ví každý úspěšný podnikatel. Vytvořit ze sebe namotivovaného jedince…

Recenze: Od nuly k jedničce
Podnikání

Recenze: Od nuly k jedničce

Milan Charvát - 11.10.2018

Teď asi zklamu všechny čtenáře lačnící po motivaci a návodu, jak se z absolutního outsidera stát hvězdou ve všem možném. Peter Thiel je úspěšný…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam