4 základní tipy, jak úspěšně řešit konflikty ve svém týmu

Jak se jako manažer správně postavit k hádkám na pracovišti a jak jim předcházet

I v dobře sehraných a fungujících kolektivech nastane občas situace, kdy se do sebe kolegové s rozdílnými názory s velkou vervou pustí. Někdy vznikne konflikt náhle jako jarní bouřka, jindy napětí mezi lidmi narůstá plíživým tempem, než poprvé propukne v hádku. Každopádně, mezilidské sváry téměř vždy negativně ovlivňují náladu v týmu a vzájemnou spolupráci. Jak se tedy jako manažer k těmto rozepřím postavit, aby co nejméně narušovaly pracovní výsledky?

Konflikty a hádky vznikají čas od času všude, kde se scházejí lidé a spolupracují spolu. Předmětem sváru může být jak kooperace na přiděleném úkolu, tak i sdílení společných prostor či zdrojů. Napjatou atmosféru proto může vyvolat lenivý kolega, který ohrožuje výsledky společného projektu, ale i špinavé nádobí v kuchyňce, použitý cizí hrnek nebo různě rozdělené odměny a benefity.

Možná si leckterý nadřízený říká, proč by měl zasahovat do svárů jiných lidí. Ale skutečnost je bohužel taková, že pošramocené mezilidské vztahy mají vliv na celkový chod firmy a její obchodní výsledky. Nespolupracující kolegové prodlužují a ztěžují pracovní procesy, což může prodražit distribuci produktu a poškodit vztahy s dobrými zákazníky. Navíc rozhádaní kolegové způsobují dusnou atmosféru uvnitř celého týmu a leckdy se nezdráhají zatahovat do této „války“ i ostatní. Proto by žádný zodpovědný manažer neměl na svém pracovišti tyto spory trpět, podporovat nebo přehlížet.

Prevence je základ

Ideální samozřejmě je snažit se konfliktům preventivně předcházet. K tomu je potřeba minimalizovat tzv. třecí plochy. To se daří v kolektivech, kde každý zaměstnanec dobře zná a dodržuje své povinnosti, svá práva a zodpovědnosti. Když všichni vědí, na koho se obrátit s konkrétním požadavkem, a mají jistotu, že se zodpovědná osoba vždy postará o úklid kuchyňky, doplnění kávy a kancelářských potřeb, panuje v kolektivu pohoda a klid.

Manažerský tip: Zmapujte společně se svými lidmi všechny interní firemní postupy a přidělte každému konkrétní činnosti. Každý pracovník musí znát své povinnosti, termíny dodání a jména lidí, kteří na jeho práci navazují. Pak vše sepište do jakéhosi manuálu a dejte ho veřejně k dispozici. V případě sváru vám tato pomůcka bude později sloužit jako jakýsi firemní zákoník.

Dejte lidem jasná pravidla

Demokracie je hezká věc, ale pokud kolektiv nemá jasné vedení a pevně stanovená pravidla, stává se z něj časem neovladatelný organismus, směřující k revoluci. Dobré tedy je určit si pravidla života uvnitř firmy. Stanovte si tedy v kolektivu, kdy a jak dlouhé budou porady, jaké nádobí a potraviny v kuchyňce se smějí používat veřejně a které jsou naopak pouze soukromým vlastnictvím. Jaká je očekávaná pracovní doba při nečekaných úkolech a kdy je vhodné, či naopak nepatřičné, čerpat volno a dovolenou. Snažte se nic neopominout a tato odsouhlasená pravidla pak všichni dodržujte.

Manažerský tip: Nedovolte lidem jednou stanovená pravidla porušovat. Jakmile někdo pravidla poruší, měl by za to nést důsledky. Ty je vhodné též dopředu stanovit. Pokud někomu porušení pravidel beztrestně projde, budou se ostatní cítit podvedeni a to je živná půda pro vznik závisti, hádek a konfliktů.

Když se dva perou

I přes veškerou snahu a prevenci může konflikt na pracovišti vzniknout. Nenechte ho ale v žádném případě rozhořet. Mnohem lépe se hasí malý plamínek vášní než rozpoutaný požár výčitek, slovního napadání a uražené nespolupráce. Nebuďte tedy, jako manažer, hluchý a slepý vůči potyčkám a narážkám mezi vašimi lidmi. Pokud zaznamenáte konflikt, nebo vás o něm někdo z lidí informuje, nečekejte a jednejte. Pozvěte si účastníky k sobě na pohovor a zjistěte, o co přesně jde. Někdy může jít jen o pouhé nedorozumění, které se jasnou a srozumitelnou komunikací rychle objasní a vyřeší. Jindy může být problém hlubší, ale vždy je dobré a rozumné ho rozkrýt a odhalit motivy jednotlivých účastníků.

Manažerský tip: Udělejte svým lidem v jejich sporu tzv. mediátora. Vyslechněte pečlivě obě strany a poté jejich vzájemnou konverzaci šikovně směřujte. Vyjádřete svůj upřímný zájem jejich konflikt vyřešit a pokuste se zůstat nestranným. Ze získaných informací stanovte každé straně jasně daná pravidla následné spolupráce, čímž zajistíte jejich vzájemné fungování, ne-li přímo usmíření.

Peníze na prvním místě

Jedno úsměvné rčení říká, že „peníze jsou vždy až na prvním místě“. Proto, chcete-li svoji firmu ušetřit mezilidským sporům, pocitům ukřivdění a závisti, pečlivě střežte informace o výši platu jednotlivých zaměstnanců a o jejich bonusech. Jen vy víte, proč jste dali tomu kterému ze svých podřízených konkrétní plat nebo benefit. Ostatní by vaše přesvědčení nemuseli sdílet a zjištění, že kolega z vedlejší kanceláře má o polovinu vyšší plat, by mohlo v kdekom probudit řadu negativních emocí. V některých firmách se šíření zpráv o výši ohodnocení svém či některého z kolegů trestá okamžitým propuštěním. Záleží ale na vás, jestli budete chtít přistoupit rovnou k tak razantnímu kroku. Pracujete-li s inteligentními lidmi, měli by snadno pochopit, proč si mají tato citlivá data nechávat sami pro sebe.

Manažerský tip: Doložku o mlčenlivosti, která se bude vztahovat i na rozšiřování informací o svém ohodnocení, můžete dát lidem podepsat už v pracovní smlouvě, případně jejím dodatku.

Podobné články

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny
Podnikání

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Ve čtvrtém díle našeho seriálu jsme vyzpovídali Jana Jeníčka mimo jiné i prezidenta Evropského sdružení stavebních spořitelen. A jak říká on sám:…

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?
Podnikání

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Chcete se svým životem něco dělat, a tak jste se rozhodli zkusit podnikání, sportovat, nebo cokoliv jiného. Přesně víte, jak cesta k úspěchu vypadá.…

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa
Podnikání

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa

Redakce magazínu MontyRich - 22.10.2018

I v dnešním digitálním věku je příjemné setkat se s papírovou obchodní vizitkou. Jde o užitečného pomocníka, který pomůže navázat vztahy se zákazníky.

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl
Podnikání

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl

Redakce magazínu MontyRich - 12.10.2018

Pokud byste se ve svém okolí zeptali některého ze sedmiletých dětí, co je momentálně jejich největší zábavou, asi by vám řekly, že si hrají s…

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys
Podnikání

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys

Redakce magazínu MontyRich - 11.10.2018

Jedním z klíčů k dosažení velikosti ve světě podnikání je myslet jako vítěz, to ví každý úspěšný podnikatel. Vytvořit ze sebe namotivovaného jedince…

Recenze: Od nuly k jedničce
Podnikání

Recenze: Od nuly k jedničce

Milan Charvát - 11.10.2018

Teď asi zklamu všechny čtenáře lačnící po motivaci a návodu, jak se z absolutního outsidera stát hvězdou ve všem možném. Peter Thiel je úspěšný…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam