Zlaté letadlo Swissgolden stále letí: Nastupte s Golden Academy

Vysmátí mladí lidé, z nichž mnozí před nedávnem odmaturovali a někteří ani to ne – a chlubí se tím, jak si během pár dní o svaťáku vydělali svých prvních sto či více tisíc korun ve zlatě. A mladý, sebejistotou hýřící lídr Michal Mikulášek ve slušivém saku

Vysmátí mladí lidé, z nichž mnozí před nedávnem odmaturovali a někteří ani to ne – a chlubí se tím, jak si během pár dní o svaťáku vydělali svých prvních sto či více tisíc korun ve zlatě. A mladý, sebejistotou hýřící lídr Michal Mikulášek ve slušivém saku předestírá divákům vizi bohatství a zlatého životního stylu, k němuž Golden Academy pomůže těm, kdo se do ní zapojí.

 

Tak vypadá první lákací video Golden Academy zveřejněné v červnu, kdy oficiálně odstartoval projekt Golden Academy. Od té doby uplynulo už pět měsíců – a Michal Mikulášek si může mnout ruce. Jeho stroj na peníze zatím šlape jako hodinky a členů Golden Academy přibývá.

Zlaté šílenství se šíří

Podle Radima Lipovčana, který se na svém blogu tvrdě opřel do Golden Academy a odvedl více než solidní investigativní práci při rozkrývání fungování téhle „komunity“, se skupina lidí zapojených do Golden Academy rozrostla zhruba na šest desítek, v současné době už to může být zase o něco víc. Členové Golden Academy včetně nejvyššího leadera Michala Mikuláška s Podnikovým zpravodajem nekomunikují a na naše zvídavé otázky neodpovídají – hlavně kvůli sérii článků o pyramidách Emgoldex a Swissgolden, kde hraje Michal Mikulášek jednu z hlavních rolí.

 

„V rámci této komunity se lidé setkávají na různých akcích pořádaných „leadery“ Mikuláškem a Ostruszkou, kteří zde oceňují šeky ty, kteří si vydělali ve zlatém byznysu na dalších lidech tím, že uzavřeli několik stolů. Kdo by se přeci nechtěl zapojit do komunity, která neustále vydělává, když kromě schůzek, postování věcí na Facebooku, nic nedělá, že?“ komentuje způsob „podnikání“ v rámci Golden Academy Radim Lipovčan.

Letadlem Swissgolden k bohatství

S přibývajícími členy komunity přibývá i uzavřených „stolů objednávek“, jak se přezdívá minipyramidám sestavovaným v rámci programu Swissgolden (jinak jde o učebnicový příklad modernizovaného Ponziho schématu, tzv. 2x3 matrixu, kdy je odměna „investorovi“ na vrcholu pyramidy“ vyplacena až po zaplnění matrixu – podrobně jsme pyramidový podvod jménem Swissgolden a princip fungování stolů objednávek rozebrali zde). Golden Academy a Swissgolden spolu totiž úzce souvisí.

 

Golden Academy je ústy svých lídrů komunita převážně mladých lidí, kteří si plní svoje sny. A hlavním dopravním prostředkem, jak to nazývají (pro přesnost by se slušelo říkat letadlem) k tomuto cíli je pro ně spolupráce se společností Swissgolden. Jinými slovy – Golden Academy je pozlacená návnada lákající na řeči o osobním rozvoji, finanční nezávislosti a plnění si snů mladé a nezkušené do pozlacené pyramidové pasti na peníze jménem Swissgolden. A když letadlo Swissgolden jednou doletí? Nevadí. Michal Mikulášek není hloupý a dobře ví, co dělá. Buduje kolem sebe partičku oddaných následovníků, s nimiž bude moct v případě potřeby nasednout do nějakého jiného letadla.

 

Michal Mikulášek ale samozřejmě jak svým ovečkám v Golden Academy, tak všem, které se do ní snaží nalákat, tvrdí, že nedělá pro sebe, ale pro blaho všech okolo. Je zkrátka takový dobrodinec. „Nemusel bych to dělat. Mohl bych se snažit na lidech vydělat, ale jak vidíte, já se rozhodl jinak. Chtěl jsem vybudovat něco, co bude mít přesah. A tak jsem založil Goden Academy,“ tvrdí Mikulášek na videu s vážnou tváří.

 

Ve skutečnosti založil Golden Academy hlavně proto, aby vydělal ještě víc – aby ještě více rozvinul svůj „zlatý byznys“. Nakonec – proč by to neudělal, když zjistil, že dokáže natolik dobře manipulovat s lidmi, že je dokáže přimět, aby zainvestovali svoje (a občas i půjčené) peníze do pyramidového schématu? Samozřejmě, že si na své nepřijde jen on sám.

 

Jeden z hlavních lídrů projektu Golden Academy (tedy člen pomyslného „top managementu“ pod „generálním ředitelem“ Mikuláškem, byť tyto pojmy jsou zavádějící, protože Golden Academy nemá žádnou právní subjektivitu, nejde o firmu, ale o „neformální komunitu“) Jaroslav Ostruszka to vyjádřil ve svém pochvalném sloganu o Golden Academy mnohem přesněji (i když tak to asi vyznít nemělo): „Díky Golden Academy jsem ve skupině lidí, kteří mě posouvají dále a pomáhají mi vydělat více peněz.“

 

Protože přesně o to tu jde. Pokud ti, co stáli u začátků Golden Academy chtějí, aby k nim peníze proudily dál, potřebují nové lidi (nebo aspoň přesvědčit ty stávající, aby investovali další peníze do nových „stolů objednávek“). Jinak se přísun peněz zastaví a letadlo spadne. „Pokud nedostanete pod sebe patřičný počet lidí, jednoduše neuzavřete objednávku (neoškubete lidi kolem sebe) a nezískáte jejich peníze,“ popisuje poměrně přesně princip „byznysu“, kterým se zabývají členové Golden Academy, Radim Lipovčan.

Zlatý lídr

O zlatém scamu jménem Swissgolden (scam v angličtině znamená podvod, je ale označením také pro podvodné schéma maskující se jako seriózní investice či příležitost k výdělku) jsme na Podnikovém zpravodaji psali již celkem zevrubně, důkladně jsme popsali jeho princip a tok peněz a nahlédli jsme i do jeho personální struktury. Michal Mikulášek, zakladatel Golden Academy, je jeho hlavním lídrem v České republice.

 

Tento mladík si už dlouho až obdivuhodně cílevědomě buduje image „mlm lídra“, kouče, mentora a odborníka na motivaci a osobní rozvoj. Na svém webu (který je v současnosti již delší dobu v rekonstrukci) už někdy od svých 18 let trousí rozumy (často zdůrazněné formou citací sebe sama) o tom, jak jediná cesta ke zbohatnutí je MLM, jak je k ničemu veškeré školní vzdělání a jedinou cestou, jak vzít život do svých rukou, je zapojit se do nějakého MLM systému (pojem MLM je už ale příliš zprofanovaný, proto se Michal Mikulášek nyní ohání raději mnohem víc „cool“ termínem affiliate).

 

Uvnitř specifického (a až překvapivě početného) světa „fanoušků osobního rozvoje“, co hltají knihy Kyiosakiho a jemu podobných, případně u těch, co sní o rychlém zbohatnutí bez práce a lákání lidí k zapojení se do MLM systému považují za podnikání, si vybudoval celkem silnou osobní značku. A rozhodl se ji náležitě zúročit. Stal se hlavním naháněčem „marketingového programu Swissgolden“, který je ve skutečnosti pyramidovým podvodem, jenž pyramidové schéma maskuje rádoby investováním do zlata. A ještě to celé zabalil do „komunity mladých lidí, kteří se navzájem podporují na cestě k bohatství“ Golden Academy.

 

K lákání do letadla Golden Academy (potažmo Swissgolden) slouží zejména rekrutovací akce pořádané v různých městech republiky pod názvem Something New. Jen od 10. do 15. listopadu mají proběhnout hned čtyři. Jejich program je stále stejný: Napřed se účastníci dozví o tom, že v zaměstnání nezbohatnou, formální vzdělání jim bohatství také nezajistí, zlato je super a dnešní doba dává skvělé možnosti těm, kdo vezmou věci do svých rukou a vystoupí ze své „komfortní zóny“. Následuje nalejvárna o tom, kdo je Robert Kiyosaki a jak je to s jeho cashflow kvadranty a proč je dobré být na pravé straně kvadrantu, tedy tam, kde je pasivní příjem. A odtud už je jen kousek k myšlence, že nejlepší cesta k úspěchu je přes Golden Academy. A zlatým hřebem programu je příběh o tom, jak chudý Michal Mikulášek ke štěstí a bohatství ve zlatém byznysu přišel.

 

Své ostruhy v MLM byznysu začal Michal Mikulášek sbírat v Herbalifu. A sáhl si na první větší peníze – za první měsíc práce si prodejem produktů (aniž by se snažil budovat síť) prý vydělal 30 000 korun, což pro studenta gymnázia byl docela balík. A začalo ho to zajímat.

 

Začalo mu být ale jasné, že práce dealera Herbalifu, kde je jen pěšákem v mnohapatrové struktuře nad ním, není cestou k vytouženému zlatému životnímu stylu a díky své inteligenci rychle pochopil, že v podobných systémech vydělává ten, kdo je u rozjezdu. Krátce po své zkušenosti v Herbalifu přesedlal na kávu Organo Gold, kde byl u začátku fungování tohoto MLM v Česku. Jenže nakonec pochopil, že předražené kafe není to pravé – a že v MLM člověk nebohatne na prodeji produktu, ale na prodeji snu o snadném zbohatnutí. A co je lepším ztělesněním takového snu, než zlato? A vrhl se do zlatého byznysu. Na podzim 2013 začal rozjíždět v Česku a na Slovensku Emgoldex – pyramidový podvod postavený na stejném principu, jako Swissgolden, jen s patnáctimístnými „stoly objednávek“ namísto sedmimístných.

Vydařený Emgoldex

Michalu Mikuláškovi se v tomhle zlatém letadle zadařilo – a s ním i dalším osmi „statečným“, kterým se podařilo uzavřít stůl a „vydělat tak“ (nebo obrat zbytek zapojených, kterým už se pak stoly uzavřít nepodařilo, záleží na úhlu pohledu) 90 000 za uzavření stolu. Celkem se to podle materiálů Emgoldexu podařilo devíti lidem. Kromě Michala Mikuláška to byl třeba i Jan Janča, který mu pak pomáhal vydatně rozjíždět další zlatou pyramidu, Swissgolden (spolupráci se Swissgolden však před několika měsíci ukončil).

 

Byli to i současní lídři projektu Golden Academy - Juraj Kaleta a Jaroslav Ostruszka. S Golden Academy je spojen i další „šťastlivec“ z Emgoldexu – Martin Rucki. Kromě již zmíněných se z uzavřeného stolu objednávek a odpovídající odměny mohli těšit také Petr Vierik, Patrik Rozum, Michal Šedek a Jan Lipský.

 

Podle odhadů Radima Lipovčana, který se sám setkal s pokusem být některými svými známými „zrekrutován“ do projektu Emgoldex a např. Juraje Kaletu, jenž dnes působí jako jeden z hlavních lídrů Golden Academy, zná i osobně, si na největší peníze přišel Michal Mikulášek – podle Lipovčana to mohlo být kolem půl milionu korun. Na devítku zmíněných úspěšných se ale „složilo“ dalších zhruba osm desítek lidí (možná i více), kteří své peníze, co vložili jako „zálohu na objednávku“ již nikdy neviděli.

 

A raději se o to, aby je někdy viděli, ani nesnaží. „U Emgoldex investorů, kteří nedostáli svým zlatým penězům, je jakékoliv snažení bohužel zbytečné. Většinou to jsou lidi, kteří nemají ponětí, nebo spíše nechtějí připustit, že by šlo něco takového vymáhat a když jim to napíšete, tak raději s tím už nechtějí nic mít, protože už to předem vzdali,“ říká Radim Lipovčan.

Na Emgoldex navazuje Swissgolden

A pak se objevil projekt Swissgolden. S Emgoldexem ho spojuje prakticky totožný princip (jen místo „patnáctibuněčných“ stolů objednávek jsou tu „sedmibuněčné“, tedy místo čtyřúrovňového matrixu je tu matrix tříúrovňový) a také osoba „obchodní ředitelky“ Ksenie Kreger z Ruska, která před tím také pomáhala aktivně roztáčet kola Emgoldexu. Celý „marketingový program“ zaštiťuje, jak je dobrým zvykem, offshorová společnost Swissgolden registrovaná na Britských Panenských ostrovech s anonymní vlastnickou strukturou. Dalo by se spekulovat o tom, že celý Swissgolden je možná projektem Ksenie Kreger, která v Emgoldexu pochopila, jak se dělá zlatý byznys, převzala know-how a odstartovala vlastní zlaté letadlo.

 

Pro posílení důvěry je tu ještě kancelář firmy v Londýně, na adrese 88 Wood Street – jde ale jen o virtuální kancelář firmy (poštovní schránku) pronajímanou od společnosti Regus za měsíční poplatek.

 

Podobné ti bude i s novou prestižní adresou – od 5. listopadu firma Swissgoldxen podle zprávy zveřejněné na svých stránkách otevřela novou kancelář v německém Stuttgartu na adrese Königstrasse 10 C. I tady ale pronajímá Regus virtuální kanceláře a sídla firem, případně nabízí i krátkodobé pronájmy prostor – třeba aby se dal s velkou pompou uspořádat „den otevřených dveří“.

 

Michal Mikulášek přešel ke Swissgolden také a pustil se pilně do práce. V počátcích se hodně zapojoval i „nejmladší podnikatel v ČR“ Michal Prachař, který se nechal začátkem roku zplnoletnit kvůli podnikání, dodnes ale nemá živnostenský list. Ten se ale teď spíš než zlatu věnuje rozjezdu jiného MLM projektu, který se pohybuje na pomezí „legitimního“ MLM a pyramidového schématu – české odnože „hnutí“ Young People Revolution (alias multilevel se „zdravými“ energy drinky firmy Vemma).

 

V červnu pak Michal Mikulášek spustil svou Golden Academy – komunitu mladých lidí na cestě k bohatství, kteří si jako dopravní prostředek zvolili letadlo Swissgolden. Do pilotní kabiny s ním nastoupili i staří známí z Emgoldexu – nedávno odmaturovavší Juraj Kaleta (který zapojil i svou přítelkyni Nikolu Bojkovou a společně si vytvořili „značku“ Golden Couple) a student ostravské VŠB-TU Jaroslav Ostruszka (jenž sám sobě dal přezdívku Zlatý podnikatel, pod níž vystupuje na akcích Golden Academy i na webu), kteří se stali hlavními leadery projektu.

 

Využili své zkušenosti nabyté v Emgoldexu a začali usilovně pracovat na tom jediném, o co v tomhle „byznysu“ jde – na nalákání co největšího počtu lidí k zaplacení si svého místa ve „stole objednávek“. Techniky lákání a zvládání případných námitek těch přemýšlivějších už mají dobře zvládnuté.

 

„Dle mého názoru se lidé, kteří v GA působí, zdokonalují v těchto technikách každý den,“ míní Radim Lipovčan. „Proto se není ani čemu divit, že jsou ve svých taktikách čím dál úspěšnější – v poměru konverze na "investora". Jediné, co mě začíná zarážet je to, kolik lidí se na další a další "Something new" akce dostavuje (alespoň dle dat z Facebooku o tom, kolik lidí označilo, že se zde dostaví), protože číslo neustále klesá. Navíc žádné zásadní zlaté novinky nepublikují, pouze nové a nové události/akce na Facebooku,“ dodává.

Podobné články

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny
Podnikání

Rozhovor s Janem Jeníčkem – předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Ve čtvrtém díle našeho seriálu jsme vyzpovídali Jana Jeníčka mimo jiné i prezidenta Evropského sdružení stavebních spořitelen. A jak říká on sám:…

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?
Podnikání

Disciplína - Jak udělat z nepřítele přítele?

Redakce magazínu MontyRich - 23.10.2018

Chcete se svým životem něco dělat, a tak jste se rozhodli zkusit podnikání, sportovat, nebo cokoliv jiného. Přesně víte, jak cesta k úspěchu vypadá.…

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa
Podnikání

Obchodní vizitky: Jejich pozitiva i negativa

Redakce magazínu MontyRich - 22.10.2018

I v dnešním digitálním věku je příjemné setkat se s papírovou obchodní vizitkou. Jde o užitečného pomocníka, který pomůže navázat vztahy se zákazníky.

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl
Podnikání

The Property Brothers: dvojčata, co si vydělané miliony dělí napůl

Redakce magazínu MontyRich - 12.10.2018

Pokud byste se ve svém okolí zeptali některého ze sedmiletých dětí, co je momentálně jejich největší zábavou, asi by vám řekly, že si hrají s…

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys
Podnikání

7 fatálních chyb, které mohou likvidovat váš byznys

Redakce magazínu MontyRich - 11.10.2018

Jedním z klíčů k dosažení velikosti ve světě podnikání je myslet jako vítěz, to ví každý úspěšný podnikatel. Vytvořit ze sebe namotivovaného jedince…

Recenze: Od nuly k jedničce
Podnikání

Recenze: Od nuly k jedničce

Milan Charvát - 11.10.2018

Teď asi zklamu všechny čtenáře lačnící po motivaci a návodu, jak se z absolutního outsidera stát hvězdou ve všem možném. Peter Thiel je úspěšný…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam