Být či nebýt trader? Výhody a nástrahy obchodování na vlastní účet

Odvaha jít vlastní cestou

Divoká 90. léta i globální hospodářská krize zasely do srdcí Čechů hlubokou nedůvěru ve finanční trhy a investování obecně. Mnozí se proto i dnes zdráhají tímto směrem vydat a raději volí tradičnější nástroje zhodnocování svých peněz. Mezi mladší generací však averze slábne a naopak sílí řady těch, kteří se investování chtějí věnovat aktivně a sami si spravovat svá portfolia. Podívejme se tedy, co vše takovýto krok obnáší a co od investorů vyžaduje.

Ve dvou mých předchozích článcích jsem se podrobněji zabýval otázkou tzv. podílových fondů. Zdůraznil jsem přitom především fakt, že tento způsob kolektivního investování skrz nějakou finanční instituci se vyznačuje řadou kladů. Tak především je velice dobře přístupný i méně movitějším čtenářům nedisponujícím volnými statisíci či dokonce většími částkami na svých účtech, popřípadě těm, kteří namísto jednoho či několika velkých vkladů preferují pravidelné zasílání drobnějších částek. Byl to ostatně tento způsob, díky němuž se již před desítkami let v západních zemích do dění na světových burzách mohla zapojit i široká pracující třída. Druhou nespornou výhodou (jež již úzce souvisí i s tématem dnešního příspěvku) je poměrně nízká časová náročnost takovéhoto způsobu zhodnocování peněz spolu s absencí nutnosti významně prohlubovat své znalosti finančnictví.

Jednoduše řečeno, pokud své prostředky nasměrujete do podílových fondů, stačí vám si párkrát do roka zkontrolovat výsledky, popřípadě si přečíst souhrnou výroční zprávu. Podobně není třeba, abyste se hlouběji ponořovali do tajů finanční analýzy, technické analýzy či psychologie obchodování, což jsou vše činnosti s vysokou hodinovou dotací. Namísto toho se můžete nadále věnovat svému podnikání, zaměstnání či čemukoli, čím se zabýváte. Zní to pohodlně, nenáročně a pasivně, čemuž odpovídají i potenciální zisky. Jenže, co když to vše chcete jinak?

Raději vlastní portfolio, prosím!

Je totiž dosti dobře možné, že jste se rozhodli ze svého investování vytěžit mnohem více než jen pár procent ročně osekaných navíc o inflaci a poplatky správcům fondu. Že vás zkrátka zajímá spíše zhodnocení v řádu desítek či dokonce stovek procent ročně a to i za předpokladu čelení daleko většímu riziku ztráty. Pokud toto je jedna z vašich ústředních myšlenek, pak jistě stojí za to zvážit samostatný trading, tedy obchodování na vlastní účet a budování svého osobního portfolia. Peníze jsou však pouze jednou a pro mnohé možná překvapivě nikoli vždy nejpodstatnější motivací. Ve svém důsledku je totiž tato činnost především o nezávislosti rozhodování a možnosti činit vlastní kroky, vlastní investiční rozhodnutí. Svým způsobem to připomíná motivy, které některé odvážné a kreativní jedince vedou k zahájení vlastního podnikání či alespoň malé drobné živnosti.

V rámci samostatného obchodování totiž již nejste závislý na výběru aktiv ze strany správců fondu, nejste limitováni nějakou předem danou obchodní filosofií či státní regulací, sami alokujete své zdroje, promýšlíte diverzifikaci atd. Veškerý tento rozhodovací proces přechází zcela na vás a jste to vy, kdo povětšinou přes jednu z mnoha užívaných obchodních platforem zadává prodejní či nákupní příkazy. Pro řadu lidí takovýto popis může znít až výhružně, některé však naopak silně přitahuje. Podívejme se tedy již zcela konkrétně, jaké jsou hlavní plusy tohoto přístupu a jakou „daň“ je za ně investor nucen zaplatit. Výhody samostatného obchodování

• Volnost zaměření – Pravděpodobně nejdůležitější prvek ze všech! Zatímco v rámci fondů či obecně při pasivní správě portfolia máte svůj výběr omezen na předem vytyčené sektory, jimiž se vámi zvolená finanční instituce věnuje, v rámci samostatného investování si můžete zvolit fakticky jakoukoli oblast zájmu. Ať už vás lákají tradiční akcie se svou dividendovou odměnou, proměnlivé komodity, klasické měnové páry na forexu nebo se chcete stát dalším z kryptoměnových zbohatlíků, vše je možné.

• Libovolný investiční horizont – Jeho volba je sice do určité míry ovlivněna výběrem jednotlivých aktiv a velikostí vašeho kapitálu, nicméně i zde je prostor pro variaci. Ne každému musí nutně vyhovovat dlouhodobé investování, při němž jsou pozice drženy měsíce či roky. Sami se můžete pustit do daleko kratších obchodů, ať už je to swingové obchodování (využívání kratších tržních pohybů v řádu několika dnů) či přijmout výzvu v podobě náročného intradenního zaměření.

• Diverzifikace – Častý argument ambiciózních a zkušených traderů vůči fondům je ten, že v rámci jejich povětšinou dosti širokého portfolia jsou nuceni vlastnit i taková aktiva, která nechtějí, neboť je z různých důvodů považují za špatná resp. nevýdělečná. Tato výtka při tradingu fakticky odpadá, neboť jste to vy, kdo rozhoduje o alokaci svých zdrojů a velikosti pozic u jednotlivých aktiv. Pokud například nedůvěřujete avizovanému vzestupu drahých akcií velkých bankovních domů, můžete své peníze raději nasměrovat do biotechnologií či nějakého jiného rychle se rozvíjejícího odvětví.

• Vyšší zhodnocení – Ano, říkáte si možná, to svoboda je krásná věc, ale člověk přeci jenom investuje především proto, aby své peníze rozmnožil. Oněch pár procentních bodů, jimiž se povětšinou vyznačuje výkonnost různých fondů či brokery spravovaných portfolií, však pro vás nemusí být dostatečně lákavá. Samostatné obchodování přitom teoreticky umožňuje neomezené zhodnocení, vše závisí na vaší schopnosti, znalostech a odhodlání činit rozhodné, i když třeba riskantní, kroky. Dokážete-li v sobě skloubit tyto vlastnosti a máte-li i trochu toho investorského štěstí, můžete své prostředky zhodnotit i v řádu stovek procent. Pro příklad vzpomeňme na nedávný vznik třídy kryptoměnových milionářů.

Stinné stránky

Všechna zmíněná pro však mají i svá proti, přičemž v našem případě se jedná o poměrně zásadní námitky.

• Full time job – Přestože většina traderů se svým obchodováním zprvu začíná ve volných chvílích po práci či škole, velmi brzy zjišťují, že je jejich „brigáda“ čím dál více stravuje. Obchodování na vlastní účet, má-li být ziskové a tudíž profesionální, totiž vyžaduje velké množství vašeho času stráveného u počítače či studováním odborné literatury. To přitom platí dvojnásob, rozhodnete-li se pro krátkodobé obchody či nějaké cenově volatilní aktivum. Avšak i při konzervativnější a střízlivější variantě na vás čeká osvojení si ohromného penza znalostí o finanční analýze, fungování trhů i světové ekonomiky, technické analýze a tvorbě grafů, nemluvě o nutnosti sledovat aktuální dění. Samostatný trading by si tedy měli volit především ti, kteří o něm uvažují jako o svém budoucím hlavním povolání a jsou ochotni mu obětovat své ostatní zájmy. Těžko se z vás totiž stane skvělý intradenní futures trader a houslový virtuóz zároveň.

• Úskalí money managementu – V oddíle o diverzifikaci jsme adorovali volnost rozhodování o alokaci vlastních zdrojů. Tato nesporná výhoda se však může velice rychle stát i zabijákem vašeho portfolia, pokud netušíte, jak své peníze správně rozdělit. Vše je totiž na vás a fakticky neexistuje nikdo, kdo by vám radil, či alespoň mírnil vaše návaly strachu popřípadě hamižnosti. Nic vám tedy nebrání neprozřetelně vložit většinu svých peněz do jednoho aktiva či si vytvořit nevhodný mix vzájemně se negativně ovlivňujících aktiv, díky čemuž může hodnota vašeho portfolia prakticky přes noc klesnout o desítky procent (například kombinace akcií ropných těžařů a futures kontraktů na ropu jistě nepatří k nejšťastnějším). Sebekontrola při nakládání s penězi je zvláště pro začínající obchodníky těžkým oříškem a ne nadarmo se říká, že tzv. money management je umění samo o sobě.

• Psychická zátěž – Pravděpodobně nejpodceňovanější faktor u začínajících obchodníků, o to však významnější. Činit sám všechna složitá finanční rozhodnutí, vytvářet si vlastní analýzy a podávat příkazy, to vše je psychicky neuvěřitelně náročná činnost. A to zvláště, pokud se trhy hýbou proti vám a vy tak sledujete, jak se v přímém přenosu topíte v červených číslech. Velmi důsledně proto zvažte vaši schopnost čelit stresovým situacím a riziku velkých ztrát, dle čehož upravte svůj výběr aktiv a časového horizontu. Dlouhodobé obchodování likvidních akcií na amerických či evropských burzách je rozhodně méně nátlakovou prací než například intraday trading futures kontraktů s pákovým efektem či sledování extrémně volatilních kryptoměn. Věnujte tedy psychologii obchodování dostatek svého času (z tohoto oboru existuje řada výborných knih) a nestyďte se v případě potřeby zařadit zpátečku. Ušetříte si tak nejenom peníze, ale i své zdraví.

Nebojte se socializace

Jak je vidět, obchodování na vlastní účet je činností, která mnoho nabízí, ale zároveň si i mnohé žádá. Závěrem bych však rád upozornil ještě na jeden aspekt, který vám pomůže ve vašem rozhodování, zdali se vydat vlastní cestou či raději zvolit odbornou pomoc. Jsou jím tradingové skupiny, specializované weby a traderská fóra, kde naleznete odpovědi na většinu vašich otázek a získáte tak představu, co vše tento „job“ obnáší. Dnes se přitom již nejedná pouze o výhodu lingvisticky zdatných jedinců, podobných stránek najdete mnoho již i v češtině. Od věci pak rozhodně není ani navštívit specializované kurzy, semináře či zhlédnout nějaký webinář. Některé z nich lze získat dokonce zcela zdarma.

Podobné články

Nikové investování – akcie s vysokým ziskem a určitou konkurenční výhodou
Investování

Nikové investování – akcie s vysokým ziskem a určitou konkurenční výhodou

Jan Železný - 11.09.2018

Hnát se za módními hvězdami novinových titulků může být bezpochyby cool, nicméně je třeba říci, že existují i mnohem zajímavější způsoby, jak…

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.
Investování

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.

Redakce MontyRich - 18.07.2018

Největšími transakcemi loňského roku byly pro Natland prodej polovičního podílu v karlovarském golfovém resortu a většinového podílu v AVANT,…

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?
Investování

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?

Jan Železný - 12.07.2018

Když prezident Trump začal poprvé hovořit o zavádění tvrdých celních opatření, většina komentátorů jeho slova připisovala pouze bojovné rétorice. O…

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl
Investování, Prémium

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl

Jan Železný - 11.07.2018

V propagačních brožurách brokerů o něm nenajdete ani slovo. Většina standardních burzovních školení se mu nevěnuje a autoři knih kapitoly o něm…

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...
Investování

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...

Milan Charvát - 10.07.2018

Nedávno jsem tu psal o několika zajímavostech, které byste měli znát o Amazonu. A jakmile člověk píše o Amazonu, narazí na jednu zajímavou myšlenku -…

Jak prodává nemovitosti Warren Buffett? S osmdesátinásobným zhodnocením!
Investování

Jak prodává nemovitosti Warren Buffett? S osmdesátinásobným zhodnocením!

Milan Charvát - 09.07.2018

Pokud jste si mysleli, že Warren Buffett má pouze onen malý skromný domeček v Omaze v Nebrasce, kde zároveň žije, budete překvapeni. Tenhle americký…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam