x
Zapomenuté heslo
Největší česko-slovenská byznysová platforma pro podnikatelé a investory
+420 272 650 781 support@montyrich.cz
Členství

Investice do umění vyžadují znalosti i vkus, říká Alexandra Špoková

Umění může posloužit i jako cenné rodinné dědictví

16.04.2018 / Roman Peterka
Umělecká díla mají nejen estetickou, ale i finanční hodnotu. A ta může s časem narůstat. Zorientovat se na trhu s uměním je ale poměrně náročné. Kdo si kupuje obraz čistě „z lásky“, protože se mu líbí, nemusí se trápit s tím, zda se peníze vložené do nákupu mají šanci jednou zhodnotit. Pokud ale někdo vnímá nákup uměleckého díla jako investiční instrument, musí mít dostatek znalostí, vkusu i přehled o trhu.

„Předpokladem pro investování do uměleckých děl určitě nemusí být vztah k umění. Pokud je však vnímáte čistě jako investiční instrument a nemáte dostatek znalostí a vkusu pro navigaci na trhu s uměním, riskujete, že o své peníze velmi rychle přijdete,“ varuje Alexandra Špoková z investičního fondu Pro Arte, který se zaměřuje na investice do uměleckých děl.

Jaké místo zaujímají investice do umění v portfoliu investorů?

Pro drtivou většinu lidí nepředstavují první zkušenost s investováním, ale spíše jim doplňují vějíř dalších investičních aktivit, ať už jde o akcie, zemědělské komodity nebo drahé kovy. Vítaným bonusem je nízká korelace uměleckých děl s akciemi a dalšími typy aktiv. Je však potřeba mít na paměti, že jsou v zásadě méně likvidní jde o investici spíše dlouhodobějšího charakteru.

Ve výsledku se i v umění zhodnocení realizuje jako rozdíl mezi cenou při nákupu a cenou při prodeji díla. Nakolik lze odhadnout např. u obrazu, zda jde o dílo, jež bude časem nabývat na hodnotě a díla, které tento potenciál nemá?

Klasická rešeršní a analytická činnost je na trh s uměním krátká. Zásadní roli zde sehrává otázka kvality a vkusu. S trochou námahy budete schopni dopídit se informací, kdy a za jaké částky bylo dané dílo obchodováno v minulosti, za kolik se prodávají díla daného autora ze stejného období či s podobným tématem, jak si stojí díla současníků atd. Je však potřeba vidět dané dílo v kontextu autorovy tvorby a doby, abyste byli schopni rozpoznat kvalitu a vyhodnotit potenciál díla oslovit větší množství kupců, resp. prodejnost díla na trhu. Tuto vlastnost, říkejme jí vkus, lze během let kultivovat intenzivním studiem uměleckých děl. Přesto je nutno zdůraznit, že někteří lidé jsou jí od přírody nadáni ve větší míře než ostatní. A těmito lidmi byste se pochopitelně jakožto investoři měli obklopovat.

Jaké faktory určují cenu uměleckého díla – a její vývoj v čase?

Cena uměleckého díla je dána kombinací mnoha faktorů, a to nejen ekonomického, ale i estetického či psychologického rázu. Ve světě umění platí, že prodává kvalita a unikátnost, a to nejlépe nejen v rámci tvorby daného autora, ale v rámci celého vývoje umění, tedy nakolik dílo vybočuje v dobrém smyslu z průměru. Kdybychom měli vyjmenovat několik konkrétních faktorů, nechyběly by zde mj. značka a rozpoznatelnost autora, téma (atraktivnost, originalita), barva, styl, původ (provenience), současná nálada (a preference) na trhu s uměním.

Kteří výtvarní umělci, případně která díla z jakých uměleckých období patří v současnosti k investičním hi­tům?

Pro arte spatřuje velký sběratelský i obchodní potenciál v umění Čechů žijících ve Francii (Toyen, Josef Šíma), a tvorbě českých Němců (Maxim Kopf), jejichž díla cíleně vyhledává jak ze soukromého majetku, tak z veřejných aukcí v Česku i zahraničí.

Jakým způsobem je složeno současné investiční portfolio fondu Pro arte? Jaká období jsou v něm zastoupena, případně jaké druhy uměleckých děl?

Jako všechny rozumně spravované investiční fondy dbáme na diverzifikaci portfolia, proto jsou prostředky fondu rozloženy do sbírky evropského a českého umění od 16. století až do současnosti. Rozložení investic do uměleckých děl přibližně odpovídá poměru obchodů s těmito díly na trhu s uměním. Velkou část portfolia tak tvoří klasická moderna, která zůstává dominantním segmentem trhu. Ve vztahu k druhu uměleckého díla převládají obrazy, protože jsou sběrateli, potažmo obchodníky s uměním, nejvíce preferovány. Vzhledem k tomu, že novější formy umění (např. videoart) a celé odvětví konceptuálního umění patří k velmi těžko obchodovatelným dílům s nerozvinutým trhem, prozatím v této oblasti neinvestujeme.

Jak se vyvíjí zhodnocení investic fondu?

Od založení fondu v roce 2012 se míra meziročního zhodnocení portfolia pohybuje mezi 5 a 8 procenty. Tato situace je částečně dána tím, že se trhu s uměním jako takovému po zotavení z krize z let 2007–2009 daří velmi dobře. Nezanedbatelnou zásluhu na dobrých výsledcích fondu má však expertiza zaměstnanců a konzultantů, ať už jde o historiky umění, ekonomy, znalce či restaurátory.

Jakého průměrného zhodnocení vůbec investice do umění dosahují?

Z předchozích odpovědí je patrné, že vyčíslení průměrného zhodnocení investic do umění nedává příliš smysl. V České republice jsme prozatím jediným investičním fondem do umění (i když ve světě jich úspěšně funguje několik), proto lze velmi těžko porovnávat výkonnost investičních fondů, natožpak samotných investic. Při sledování průměrných hodnot a indexů je dobré být si vědom určitého zkreslení (selection bias), které vyplývá z toho, jaká data jsou zpracovávána. Po kvalitních dílech je větší poptávka, jsou tedy prodávána výrazně častěji a s vyšším růstem ceny. V těchto ukazatelích tak často dochází k přeceňování výnosů a podceňování rizika.

Jaká je volatilita investic do uměleckých děl?

Dobře zvolená umělecká díla jsou aktivy s historicky kontinuálním růstem hodnoty, která navíc mohou v obdobích nejistoty představovat účinné zajištění proti inflaci

Jaká rizika hrozí laickému investorovi, který by chtěl do umění investovat “na vlastní pěst” – ve stylu “mám volné peníze, nakoupím za ně obrazy, ony se tak zhodnotí”?

Vysoká. V těchto případech většinou lidem radíme, aby si vybrali podle svého vkusu, tedy umělecké dílo, na které se budou doma rádi dívat. Poté pro ně potenciální růst hodnoty jejich akvizice bude už jen vítaným přilepšením k estetické hodnotě, kterou získávají každodenním potěšením z umění na své stěně.

Pošlete to dál:
Pošlete to dál

Přečtěte si také

Jak mohou fúze a akvizice ovlivnit společnost – část 2/2

Slučování a skupování společností v sobě skrývá celou řadu úskalí

Článek

Zvažujete investici do podílových fondů? Zásadní otázky, které je třeba si položit - 1. díl

Jsou pro vás vůbec vhodné?

Článek

Jak mohou fúze a akvizice ovlivnit společnost – část 1/2

Slučování a skupování společností v sobě skrývá celou řadu úskalí

Článek

MontyRich INVEST SUMMIT speakers: Martin Skalický

Ředitel nemovitostního fondu EDULIOS skupiny Cimex

Článek
Chcete odemknout všechny články? Pořiďte si předplatné
+ výběr knihy v hodnotě 390 Kč jako dárek
Koupit předplatné

Solární monstra v Anhui: Čína spouští masivní investice do obnovitelných zdrojů energie

Nejzelenější ze zelených

Článek

MontyRich INVEST SUMMIT speakers: Tomáš Voltr

Místopředseda představenstva Energy financial group a.s.

Článek
Další články z rubriky Investování