MontyRich Invest Summit speakers: Tomáš Voltr

Místopředseda představenstva Energy financial group a.s.

Společnost EFG se zabývá výstavbou a provozem vlastních energetických zařízení, zároveň se starají o zodpovědné nakládání s odpady na území ČR. EFG rovněž investuje do moderních ekologických technologií. Je nutná změna v energetickém segmentu – neustále se zvyšuje množství produkovaných odpadů.

Váš první investiční úspěch?

Za první investiční úspěchy považuji investiční a podnikatelské aktivity v rámci realizace projektu Energetického centra zpracování odpadu v Rapotíně. Tyto aktivity později vedly k partnerství ve společnosti Energy financial group a.s. (EFG), kde je majoritním akcionářem Ivo Skřenek. Nyní v EFG spravujeme portfolio projektů s hodnotou přes 500 mil. Kč a sdružujeme investory, kteří mají zájem investovat do energetických projektů

Rady a tipy, kterými se řídíte při investování.

U našich projektů je to trochu rozdílné, než je zvyklá většina investorů. Projekty, do kterých v EFG investujeme, sami vytváříme a budujeme. Každá investice je tak něčím specifická a je potřeba k ní tak přistupovat. V první řadě je potřeba mít předem stanovený ekonomický plán, jehož součástí je podrobná analýza investice a všech faktorů, které ji mohou ovlivnit. Při tvorbě ekonomického plánu je vždy dobré počítat s jeho pesimistickou variantou.

Ekonomickým plánem to ale nekončí, úspěšný investor by měl také mít správnou intuici a v rozumné míře se nesmí bát zariskovat. Zejména v dnešní době plné technologických novinek a pokroku je správná intuice a odvaha investovat předností moderních investorů. Chcete-li být úspěšný investor, musíte mít správnou vizi a dívat se o kus napřed, zároveň je ale potřeba stát nohama pevně na zemi a mít pokoru. Velmi cenné jsou také zkušenosti z předchozích investic. Tento model aplikujeme i v rámci projektů skupiny EFG, kdy kreativitu a inovativní myšlenky mladého kolektivu doplňují dlouholeté zkušenosti úspěšných podnikatelů a analytiků.

Jaké jsou vaše zásady bezpečného investování?

Méně je někdy více. Myslím, že tímto pravidlem by se měli investoři řídit častěji, neboť nejčastější chybou bývá vidina velkých a snadných zisků. S velkými výnosy však roste i rizikovost investice, kterou investoři často podceňují, a jejich investice se tak stávají neúspěšné. Určitě je dobré začít s investováním u konzervativ­nějších nástrojů a s přibývajícími zkušenostmi postupně přecházet k dynamičtějším investicím. Důležité je také “nesázet na jednu kartu” a své investiční portfolio diverzifikovat.

Co říkáte na současný trend, kdy si čím dál více lidí (mnohdy laiků bez zkušeností a s minimálním vzděláním) otevírá obchodní účty a “investuje” prostřednictvím obchodních platforem.

Myslím, že to souvisí s mou odpovědí na předchozí otázku. Obchodní platformy si lidé často otevírají s vidinou velkých výnosů, vzhledem k absenci zkušeností však už nedokáží vyhodnotit míru rizika a ve většině případů o své peníze přijdou. Pokud někdo chce začít investovat pomocí obchodních platforem, určitě by měl z počátku využít služeb renomovaných investičních poradců, ale také by se měl o svou investici aktivně zajímat. Pasivní investoři by měli vyhledávat spíše jiné nástroje typu podílových fondů, dluhopisů, termínovaných vkladů atd. Tyto investice jsou podstatně bezpečnější, ovšem na úkor nižších výnosů, než kterých můžou dosahovat prostřednictvím obchodních platforem.

Máme se obávat v blízké době pádu finančních trhů a další ekonomické krize?

Za uplynulý rok jsme zaznamenali růst téměř na všech trzích – v Číně přes 50 %, v USA 20 %, Evropa 10 %, přičemž akciové indexy vykazovaly poměrně nízkou volatilitu. Dosavadní vývoj finančních trhů byl tedy poměrně příznivý, ačkoliv během letošního února jsme mohli zaznamenat drobnou korekci. Dá se očekávat, že rostoucí trend ještě nějakou chvílí potrvá. Nesmíme Však opomenout, že současný býčí trh trvá již devět let, přičemž se jedná o druhý nejdelší býčí trh v historii, kdy akcie jsou rovněž na nejvyšších historických hodnotách. Ze statistického hlediska tedy určité riziko poklesu finančních trhů existuje, může na něj mít vliv například zvyšování úrokových sazeb.

Co vás přivedlo k myšlence investovat do zelené energie?

Smysl investování…. Často se u investic řeší jejich výnosy, návratnost, likvidita, rizika. To vše jsou aspekty, které je potřeba při investování brát v potaz a mít pevně pod kontrolou. Málokterý investor však přemýšlí nad tím, jaký bude mít jeho investování další přesah a do jaké míry může být prospěšné populaci, či dokonce zda jí nemůže uškodit.

Důvodem, proč jsme se rozhodli pro ekologickou výrobu energií je skutečnost, že energetické nároky současné populace stále rostou. Jen v České republice od roku 1995 vzrostla spotřeba energií o více než 15 %. Ekonomický růst, technologický rozvoj a vývoj automobilového průmyslu, to vše velmi pravděpodobně zapříčiní další růst spotřeby energií. V ČR se předpokládá růst až o 34 % do roku 2050.

Proti tomu všemu stojí současný trend výroby energií, který má negativní vliv na životní prostředí a je dlouhodobě neudržitelný. Právě zde vidíme potenciál pro investování. Naším cílem je přispět k rozvoji energetického segmentu, který bude šetrný vůči životnímu prostředí. Je to současný trend, např. ve světě od roku 2004 investovalo do obnovitelných zdrojů energie (OZE) více než 330 mld. USD ročně. V Evropě má na investování do OZE významný vliv environmentální politika EU s cílem snížit produkované emise CO2 o 80 % v porovnání s rokem 1990. Výše investic nutná pro dosažení těchto cílů je odhadována na téměř 200 miliard EUR ročně.

V EFG nás nadchla myšlenka energetického využití odpadu, kdy ho ekologicky zlikvidujeme a vyrobíme z něj užitečnou energii, čímž máme zajištěný příjem hned z několika směrů.

Jakým způsobem vybíráte projekty, do kterých budete investovat?

Naše investiční strategie aktuálně vychází z rozvoje našich projektů. Zejména energetické zpracování odpadů vyžaduje další rozvoj směrem k využití nových technologií, budování kapacit zpracování odpadu apod.…. Výhodou je, že projekty, do kterých investujeme, rozvíjíme s vlastním týmem specialistů – investice jsou tak pro nás transparentní. Při rozhodování je pro nás zároveň důležité, abychom investovali do projektů, kterým rozumíme. Každý projekt před investicí zároveň pečlivě analyzujeme a u nových technologií provádíme výběrová řízení. Požadavek na návratnost investic v rámci skupiny EFG máme okolo pěti let.

Jak by se podle vás měla řešit naše závislost na fosilních palivech? Jak pohlížíte na jadernou energii?

Myslím, že odpověď na tento dotaz je poměrně jednoduchá – více obnovitelných zdrojů….. Spíše bychom se měli zamyslet nad tím, co udělat proto abychom měli více OZE. Dle mého názoru je současná situace pro přechod na zelenou energetiku a snížení závislosti na fosilních zdrojích příznivá. Technologie se zlevňují, začínají být levnější a dostupnější. Investice do OZE jsou podporované ze strany EU atd. Efektivním nástrojem pro tento přechod může být obchod s emisními povolenkami, zde máme zatím v rámci ČR trochu rezervy.

Jaký je váš pohled na jadernou energii?

Jaderné elektrárny do jisté míry snižují produkci CO2 (i když není úplně zanedbatelná), nicméně váže se na ně další problém, a to je likvidace jaderného odpadu. To navíc pomíjím rychlost výstavby jaderné elektrárny v porovnání například s větrným parkem, dále investiční náklady a výslednou cenu, za kterou energii vyrobíme (kdy všechny tyto aspekty nahrávají spíše obnovitelným zdrojům). Jaderný odpad je problém, který zde přetrvá několik stovek až tisíců let!

Bohužel státní energetická koncepce ČR zatím předpokládá výstavbu dalších jaderných bloků, naopak například v Německu, můžeme pozorovat postupný odklon od jaderné energetiky. Pokud chceme naši planetu zanechat budoucím generacím čistou a obyvatelnou, tak z dlouhodobého hlediska jaderná energie není ta správná cesta.

Zaujal vás rozhovor s Tomášem Voltrem? Registrujte se na MontyRich Invest Summit 2018 a dozvíte se mnohem víc.

MontyRich Invest Summit 2018 můžete sledovat také na Facebooku

Podobné články

Nikové investování – akcie s vysokým ziskem a určitou konkurenční výhodou
Investování

Nikové investování – akcie s vysokým ziskem a určitou konkurenční výhodou

Jan Železný - 11.09.2018

Hnát se za módními hvězdami novinových titulků může být bezpochyby cool, nicméně je třeba říci, že existují i mnohem zajímavější způsoby, jak…

Být či nebýt trader? Výhody a nástrahy obchodování na vlastní účet
Investování

Být či nebýt trader? Výhody a nástrahy obchodování na vlastní účet

Jan Železný - 03.09.2018

Divoká 90. léta i globální hospodářská krize zasely do srdcí Čechů hlubokou nedůvěru ve finanční trhy a investování obecně. Mnozí se proto i dnes…

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.
Investování

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.

Redakce MontyRich - 18.07.2018

Největšími transakcemi loňského roku byly pro Natland prodej polovičního podílu v karlovarském golfovém resortu a většinového podílu v AVANT,…

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?
Investování

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?

Jan Železný - 12.07.2018

Když prezident Trump začal poprvé hovořit o zavádění tvrdých celních opatření, většina komentátorů jeho slova připisovala pouze bojovné rétorice. O…

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl
Investování, Prémium

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl

Jan Železný - 11.07.2018

V propagačních brožurách brokerů o něm nenajdete ani slovo. Většina standardních burzovních školení se mu nevěnuje a autoři knih kapitoly o něm…

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...
Investování

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...

Milan Charvát - 10.07.2018

Nedávno jsem tu psal o několika zajímavostech, které byste měli znát o Amazonu. A jakmile člověk píše o Amazonu, narazí na jednu zajímavou myšlenku -…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam