Sekce: Podnikání

Karlínská kasárna znovu na prodej. Zkusí to Tykač znovu?

Datum: 18. 06. 2014 09.29 / Autor: Roman Peterka
Ministerstvo obrany znovu nabízí k prodeji v rámci odprodeje svého nepotřebného nemovitého majetku i areál kasáren Jana Žižky v Karlíně. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 11. června, v tomto týdnu probíhají první prohlídky areálu. Kdo tentokrát koupí obří ar
Ministerstvo obrany znovu nabízí k prodeji v rámci odprodeje svého nepotřebného nemovitého majetku i areál kasáren Jana Žižky v Karlíně. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 11. června, v tomto týdnu probíhají první prohlídky areálu. Kdo tentokrát koupí obří areál? A jaká bude budoucnost karlínských kasáren v rukou nového majitele?
 
Ministerstvo obrany se tento svým rozsahem i charakterem mimořádný objekt v portfoliu svých „nepotřebných“ nemovitostí už jednou prodat pokusilo. Vlastně ho už prodalo – koncem ledna vyhrála výběrové řízení na jeho odkup firma Griva Art, která za něj  nabídla 600 milionů korun. Jenže... jenže tendr  byl přichystán ještě v době, kdy vládla úřednická vláda Jiřího Rusnoka a na ministerstvu obrany velel Vladimír Picek. S koncem ledna nastoupila nová vládní koalice, na post ministra obrany se dostal Martin Stropnický a ten velice rychle po svém nástupu do funkce celý prodej karlínských kasáren odpískal. Neměl ani moc jinou možnost.

Trojjediný soutěžící

Krátce poté, co bylo známo jméno vítěze, začali novináři šťourat do toho, kdo vlastně stojí za vítěznou firmou. Ukázalo se, že je to současná (zatím poslední) manželka kontroverzního miliardáře Pavla Tykače Ivana – dnes Tykač, dříve Grillová a ještě před tím Nováková.
 
To, že nejspíš plní pro svého manžela roli „bílého koně“, by ministerstvo obrany samo o sobě nemuselo zajímat – a zrušit prodej na základě toho, že za vítěznou firmou stojí Tykačová, by si ministerstvo dovolit nemohlo. Zvídaví novináři – mezi prvními byl Podnikový zpravodaj – ale začali šťourat i do toho, že dvě ze tří firem, které se tendru zúčastnily, Griva Art a Netal, jsou majetkově propojené – jediným akcionářem Netalu je Griva Art, za níž stojí Tykačová. V podstatě tak soutěžila mateřská firma se svou „dceřinkou“.
 
Kromě toho existují i vazby obou firem na třetího účastníka tehdejšího výběrového řízení – firmu Castullus. Ta patří někdejšímu starostovi Prahy 1 (který během své politické kariéry proslul již řadou zajímavých kauz) Filipu Dvořákovi, kterého pojí s Tykačovými kauza půdních vestaveb v Praze 1 – během níž sehrál na straně městské části dosti nepřehlednou roli, kdy nebylo jasné, zda „kope“ víc za městskou část, za niž byl nejprve radním, pak i starostou, nebo za firmy, které se soudily s Prahou 1 o dost sporné náhrady škody.
 
Ministerstvo obrany se nejprve snažilo mlžit a jakékoli propojení mezi účastníky výběrového řízení popírat, nový ministr obrany Martin Stropnický ale nakonec raději krátce po svém nástupu do funkce celý prodej zrušil. Jako důvod tehdy uváděl nejen podivné propojení firem, ale také to, že u více než půlmiliardové částky byl rozptyl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou tří firem jen osm milionů korun.
 
V současné chvíli ale ministerstvo obrany říká, že tendr nebyl zrušen ani tak kvůli majetkovému propojení zúčastněných firem, ale hlavní roli hrály jiné důvody. „Majetkové propojení dvou společností, které podaly nabídku v rámci prvního výběrového řízení (z listopadu 2013) na prodej karlínských kasáren, nebylo jediným či hlavním důvodem pro jeho zrušení. Nové vedení Ministerstva obrany přistoupilo v únoru tohoto roku ke zrušení původního výběrového řízení zejména proto, že prodej tak významné nemovitosti na území hlavního města, nebyl adekvátně připraven,“ říká Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva obrany. „Šlo především o jeho nedostatečnou propagaci, krátkou dobu pro podání nabídek či menší počet prohlídek objektu pro potencionální zájemce. Cílem současného vedení ministerstva obrany bylo připravit nové výběrové řízení tak, aby při prodeji této unikátní nemovitosti bylo dosaženo co nejvyššího výnosu pro stát, tedy Českou republiku,“ dodává.

Tak si to dáme ještě jednou

V souvislosti s podivným tendrem Stropnický sliboval také to, že vyvodí personální důsledky. A vyvodil. „Krátce po zrušení původního výběrového řízení na prodej karlínských kasáren (v únoru 2014) ministr obrany Martin Stropnický ze svých funkcí odvolal ředitele Sekce majetkové MO a ředitele resortní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem,“ potvrzuje Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva obrany. A začal chystat tendr nový – prý lepší.
 
„K přípravě nového výběrového řízení vznikl pod vedením mého prvního náměstka Jiřího Borovce pětičlenný tým, jehož úkolem bylo připravit prodej maximálně transparentně tak, aby z něho stát měl co největší prospěch,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.
 
Šanci zúčastnit se tendru by měli dostat všichni hráči na českém realitním trhu, kteří by měli o koupi areálu kasáren zájem. „V rámci co nejširší propagace prodeje jsme s nabídkou oslovili české i zahraniční developerské subjekty, které vyvíjejí aktivity na domácím realitním trhu. Informaci o prodeji kasáren Jana Žižky v Praze-Karlíně jsme se záměrem její další prezentace v zahraničí předali rovněž našim zastupitelským úřadům a českým centrům v zahraničí a současně jsme oslovili zastupitelské úřady cizích států v ČR,“ říká první náměstek ministra obrany Jiří Borovec.
 
To, zda mezi nimi bude i miliardář Pavel Tykač, potažmo jeho žena Ivana, či zda se mezi soutěžícími objeví některá ze tří firem, jež se zúčastnily už prvního tendru, se zatím lze jen dohadovat – na nějaké zveřejňování seznamu zájemců je zatím – vzhledem k tomu, že bylo výběrové řízení vyhlášeno teprve nedávno, ještě brzy.
 
Jasné je ale z vyjádření ministerstva obrany, že podivné majetkové propletence se mohou opakovat. Výběrového řízení se klidně může zúčastnit i trojice známá z prvního tendru na prodej karlínských kasáren. Na otázku, zda v souvislosti s podivnými okolnostmi kolem majetkového propojení účastníků prvního tendru bude ministerstvo obrany chtít více rozkrývat vlastnickou strukturu účastníků nového tendru, Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva obrany odpovídá: „Podmínky výběrového řízení nijak neomezují společnosti, které se o objekt ucházely v předchozí soutěži, aby se znovu přihlásily. Přihlášky pro účast ve výběrovém řízení musí být podány k doručení nejpozději dne 16. července 2014 nebo mohou být doručeny osobně dne 17. července 2014.“
 
O nějakém zkoumání, kdo by stál za případnými akcionáři v podobě zahraničních firem se sídlem v daňových rájích (Tykačová ovládá Griva Art prostřednictvím lichtenštejnské společnosti Design Consult Establishment, která je jediným akcionářem s akciemi na majitele) není ani řeči. „Podmínkou pro účast fyzických i právnických osob ve výběrovém řízení je prokázání bezdlužnosti vůči státu a doložení skutečnosti, že proti nim není vedeno insolvenční nebo exekuční řízení. Právnická osoba musí být zapsána v příslušném veřejném rejstříku a musí být připravena svůj vznik doložit kopií výpisu z tohoto rejstříku, případně kopií zakládací listiny. Případný zájemce musí rovněž vyjádřit souhlas s podmínkami výběrového řízení a složit kauci v požadované výši,“ říká Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Předražená ruina?

Co by mohlo brzdit investiční apetit zájemců, je cena. Ministerstvo stanovilo minimální kupní cenu, od níž se mají odvíjet nabídky účastníků výběrového řízení, na 620 milionů korun – což je o pár desítek milionů korun více, než byla cena, za kterou ho původně chtěla koupit Tykačová (589 milionů). Podle některých developerů je to za tak zchátralý objekt, kde bude developerům při hledání nového využití přistřihovat křídla i památková ochrana, snad až příliš ambiciózní částka.
 
Jak ale upozorňuje ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze Ondřej Šefců, karlínská kasárna rozhodně nejsou žádná ruina. „Skutečný stav bývalých kasáren v Karlíně není tak zchátralý, jak by se mohlo zdát při pohledu na vnější průčelí, které má poněkud zanedbanou údržbu. Jinak jde o poměrně solidní stavení, které lze stavebně upravit pro různé využití,“ míní. Zároveň podle něj určitě existuje řada možností, jak skloubit potřebu nového využití a požadavky památkové ochrany. „S ohledem na charakter objektu je jistě velmi reálné projednat projekt tak, aby nezanikly hodnoty památky a zároveň bylo umožněno využití pro účely bytové, administrativní či jiné,“ tvrdí.
 
Na ministerstvu si určitě nemyslí, že by kvůli ceně objekt nenašel svého kupce. „Pevně věřím, že naše nabídka v podobě unikátního areálu v centru hlavního města realitní investory zaujme a objekt najde nové uplatnění,“ míní první náměstek ministra obrany Jiří Borovec.

Co z toho bude?

Otázkou asi nejpodstatnější je, co z kasáren pod novým majitelem nakonec zbyde. Objekt je památkově chráněn, jak ale praxe ukazuje, ne vždy památková ochrana zabrání nešetrným zásahům. Pro příklad není třeba chodit nijak daleko – kousek od náměstí Republiky vyrostl na půdorysu někdejších Josefských kasáren obchodní dům Palladium.
 
Tato přestavba je na webu Národního památkového ústavu zmíněna jako příklad nevratné ztráty - necitlivé rekonstrukce památkově chráněného historického objektu, jehož charakter přestavbou zcela zanikl. Nehrozí něco podobného i v případě kasáren v Karlíně? Jsou památkáři schopni účinně ochránit památky? „Památkáři jsou dozajista schopni chránit památky a také to činí. Dokazují to desítky kvalitně opravených objektů jak v Karlíně, tak v Pražské památkové rezervaci či dalších cenných částech Prahy, případně České republiky,“ říká Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu.
 
Hodně podle něj záleží na tom, jak k projektu přistoupí investor a také nakolik se podaří součinnost mezi památkáři – v tomto případě mezi Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče pražského magistrátu. „U tohoto projektu je zcela jisté, že zejména jednání o celkové koncepci obnovy areálu budou probíhat společně s odborem památkové péče s cílem zachovat hodnoty stavby a jejího prostředí - tedy památkové zóny Karlín,“ tvrdí Šefců. „Pokud investor nejedná v souladu se zájmy památkové péče, nemusí být úspěšný v projednání projektu. Ale to je zcela krajní varianta, obvykle je snaha najít společně řešení, které umožní využití stavby a zároveň nepoškodí její památkovou podstatu,“ dodává.
Další články
Podnikání

Prodej karlínských kasáren znovu ve hře. Vrátí se do hry i Tykačovi?

Článek
Lifestyle

Audi RS6: znovu Gallardo v kombíku ?

Článek
Podnikání

Unipetrol bude znovu ve ztrátě

Článek

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či
obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.