Sekce: Podnikání

Kam mizí český podnikatelský potenciál?

Datum: 24. 11. 2013 10.00 / Autor: Milan Charvát
V poslední době bylo provedeno několik různých průzkumů týkajících se podnikání, jejichž výsledky lze považovat za minimálně zajímavé či dokonce optimistické, avšak skutečné výsledky a fakta se mohou velmi výrazně lišit.

Mezinárodní průzkum provedený agenturou GfK ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mnichově, který proběhl na počátku tohoto roku mimo jiné i v České republice, zachytil zajímavé postoje Čechů k podnikání. Až dvě třetiny dotázaných lidí pozitivně vnímá možnost podnikat zvláště kvůli nezávislosti na zaměstnavateli nebo kvůli možnosti získání vedlejšího příjmu.

37 % Čechů pak má podnikatelský potenciál, avšak až 91 % se neodváží podnikat kvůli strachu z neúspěchu. 56 % pak uvádí i obavu z bankrotu nebo finančních potíží. Podle jiného průzkumu agentury Datank, který se zaměřil na již existující podnikatele, 91 % dotázaných uvádí, že je jejich práce (tedy podnikání) baví a dokonce 40 % chce svoje podnikání i v budoucnu rozvíjet. Je tedy možné usuzovat na to, že se podnikatelům v ČR daří a lidé chtějí podnikat a zakládat nové firmy?

Zajímavou odpověď mohou poskytnout statistiky. Živnostenský rejstřík zveřejňuje každoročně mimo jiné i počty podnikatelů a z nich vyplývá i tzv. čistý přírůstek podnikatelů v jednotlivých letech. Celkový čistý přírůstek podnikatelů se od roku 2007 pohyboval každým rokem kolem 60 tisíc, avšak v loňském roce to bylo jen 25 tisíc a v první polovině letošního roku narostl počet podnikatelů jen o 13 tisíc.

Z detailnějšího porovnání jednotlivých skupin podnikatelů (pokud odhlédneme od podnikatelů-cizinců, na jejichž počet působí i jiné vlivy), pak pokud jde o podnikatele – právnické osoby, jejich přírůstek se pohybuje neustále zhruba na stejné úrovni, tj. cca 18-19 tisíc každý rok.

Kam a proč tedy zmizel v roce 2012 přírůstek podnikatelů ve výši více než 30 tisíc?

Jde o skupinu podnikatelů – fyzických osob, jejichž roční přírůstky se pohybovaly v přechozích letech okolo 40 tisíc ročně, loni to bylo necelých 7 tisíc a v první polovině letošního roku už jen 3 tisíce.

Nejvíce tento propad postihl dopravce-živnostníky, kdy na 10 zaniklých dopravců připadají pouze 3 nově vzniklí. Druhým nejvíce postiženým oborem bylo stavebnictví, kdy na 10 zaniklých podnikatelů – fyzických osob připadá pouze 6 nově vzniklých. Naopak v případě podnikatelů – právnických osob převýšil 5,5krát počet nově vzniklých subjektů podnikajících ve stavebnictví počet zaniklých. Nejvíce firem naopak přibývá v oblasti obchodu a v nemovitostech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvádí jako hlavní důvod tohoto poklesu propojování živnostenského rejstříku s některými dalšími základními registry, díky kterému došlo k aktualizaci dat, odstranila se duplicita identifikačních čísel apod. Z tohoto prohlášení by se dalo odvodit, že zde minimálně 4 roky bylo „někde“ každoročně vykazováno 30 tisíc živnostníků navíc.

Podle Hospodářské komory ČR stojí za tímto poklesem aktuální ekonomická situace, především pokles v odvětví stavebnictví. Z tohoto tedy vyplývá, že by každý kvartál muselo „zmizet“ zhruba 8 tisíc živnostníků ve stavebnictví. Pro srovnání – v prvním kvartále tohoto roku ubylo dohromady v dopravě a stavebnictví pouze 1 200 firem.

Tyto autority uvádí jen na okraj, že by na pokles přírůstku živnostníků mohly mít vliv rozsáhlé legislativní úpravy, které začaly platit právě od počátku roku 2012 (např. dohoda o provedení práce, pracovní poměr na dobu určitou apod.), nebo snaha o vymýcení tzv. švarcsystému.

Každá změna legislativy však s sebou přináší i určitou administrativní zátěž a právě na vysokou administrativní zátěž si stěžuje podle některých průzkumů až 70 % firem a podnikatelů.

Na začátku tohoto článku bylo řečeno, že 37 % Čechů má podnikatelský potenciál, ale jak to tak vypadá, tento potenciál zůstane z větší části nevyužit, a to zejména v oblasti podnikání fyzických osob - živnostníků, kde je potlačován státem, jeho nařízeními, nastavením podnikatelského prostředí atd. Svou roli zde pravděpodobně sehrává také nečinnost podnikatelských svazů a asociací, které by měly tyto problémy sledovat a upozorňovat na ně.
Další články
Podnikání

Jak se průšvih může proměnit v podnikatelský úspěch I.

New Coke aneb jak vydělat na chybném rozhodnutí
Článek
Podnikání

Česká pošta: plyšáci mizí. A co bude dál?

Článek
Podnikání

Jak se průšvih může proměnit v podnikatelský úspěch II.

Díl druhý
Článek

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či
obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.