Sekce: Podnikání

Kam mizí český podnikatelský potenciál?

Datum: 24. 11. 2013 10.00 / Autor: Milan Charvát
V poslední době bylo provedeno několik různých průzkumů týkajících se podnikání, jejichž výsledky lze považovat za minimálně zajímavé či dokonce optimistické, avšak skutečné výsledky a fakta se mohou velmi výrazně lišit.

Mezinárodní průzkum provedený agenturou GfK ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mnichově, který proběhl na počátku tohoto roku mimo jiné i v České republice, zachytil zajímavé postoje Čechů k podnikání. Až dvě třetiny dotázaných lidí pozitivně vnímá možnost podnikat zvláště kvůli nezávislosti na zaměstnavateli nebo kvůli možnosti získání vedlejšího příjmu.

37 % Čechů pak má podnikatelský potenciál, avšak až 91 % se neodváží podnikat kvůli strachu z neúspěchu. 56 % pak uvádí i obavu z bankrotu nebo finančních potíží. Podle jiného průzkumu agentury Datank, který se zaměřil na již existující podnikatele, 91 % dotázaných uvádí, že je jejich práce (tedy podnikání) baví a dokonce 40 % chce svoje podnikání i v budoucnu rozvíjet. Je tedy možné usuzovat na to, že se podnikatelům v ČR daří a lidé chtějí podnikat a zakládat nové firmy?

Zajímavou odpověď mohou poskytnout statistiky. Živnostenský rejstřík zveřejňuje každoročně mimo jiné i počty podnikatelů a z nich vyplývá i tzv. čistý přírůstek podnikatelů v jednotlivých letech. Celkový čistý přírůstek podnikatelů se od roku 2007 pohyboval každým rokem kolem 60 tisíc, avšak v loňském roce to bylo jen 25 tisíc a v první polovině letošního roku narostl počet podnikatelů jen o 13 tisíc.

Z detailnějšího porovnání jednotlivých skupin podnikatelů (pokud odhlédneme od podnikatelů-cizinců, na jejichž počet působí i jiné vlivy), pak pokud jde o podnikatele – právnické osoby, jejich přírůstek se pohybuje neustále zhruba na stejné úrovni, tj. cca 18-19 tisíc každý rok.

Kam a proč tedy zmizel v roce 2012 přírůstek podnikatelů ve výši více než 30 tisíc?

Jde o skupinu podnikatelů – fyzických osob, jejichž roční přírůstky se pohybovaly v přechozích letech okolo 40 tisíc ročně, loni to bylo necelých 7 tisíc a v první polovině letošního roku už jen 3 tisíce.

Nejvíce tento propad postihl dopravce-živnostníky, kdy na 10 zaniklých dopravců připadají pouze 3 nově vzniklí. Druhým nejvíce postiženým oborem bylo stavebnictví, kdy na 10 zaniklých podnikatelů – fyzických osob připadá pouze 6 nově vzniklých. Naopak v případě podnikatelů – právnických osob převýšil 5,5krát počet nově vzniklých subjektů podnikajících ve stavebnictví počet zaniklých. Nejvíce firem naopak přibývá v oblasti obchodu a v nemovitostech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvádí jako hlavní důvod tohoto poklesu propojování živnostenského rejstříku s některými dalšími základními registry, díky kterému došlo k aktualizaci dat, odstranila se duplicita identifikačních čísel apod. Z tohoto prohlášení by se dalo odvodit, že zde minimálně 4 roky bylo „někde“ každoročně vykazováno 30 tisíc živnostníků navíc.

Podle Hospodářské komory ČR stojí za tímto poklesem aktuální ekonomická situace, především pokles v odvětví stavebnictví. Z tohoto tedy vyplývá, že by každý kvartál muselo „zmizet“ zhruba 8 tisíc živnostníků ve stavebnictví. Pro srovnání – v prvním kvartále tohoto roku ubylo dohromady v dopravě a stavebnictví pouze 1 200 firem.

Tyto autority uvádí jen na okraj, že by na pokles přírůstku živnostníků mohly mít vliv rozsáhlé legislativní úpravy, které začaly platit právě od počátku roku 2012 (např. dohoda o provedení práce, pracovní poměr na dobu určitou apod.), nebo snaha o vymýcení tzv. švarcsystému.

Každá změna legislativy však s sebou přináší i určitou administrativní zátěž a právě na vysokou administrativní zátěž si stěžuje podle některých průzkumů až 70 % firem a podnikatelů.

Na začátku tohoto článku bylo řečeno, že 37 % Čechů má podnikatelský potenciál, ale jak to tak vypadá, tento potenciál zůstane z větší části nevyužit, a to zejména v oblasti podnikání fyzických osob - živnostníků, kde je potlačován státem, jeho nařízeními, nastavením podnikatelského prostředí atd. Svou roli zde pravděpodobně sehrává také nečinnost podnikatelských svazů a asociací, které by měly tyto problémy sledovat a upozorňovat na ně.
Další články

Jak se průšvih může proměnit v podnikatelský úspěch (1.)

Příběh první: New Coke aneb Jak vydělat na chybném rozhodnutí
Článek

Česká pošta: plyšáci mizí. A co bude dál?

Článek

Rozjíždíte vlastní podnikatelský nápad? Desítka příčin proč to startupům nevyjde

Jakých chyb je třeba se vyvarovat, když chcete vytvořit milionový byznys
Článek

Chcete každé ráno pořádnou dávku inspirace?

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se již k 7 tisícům investorů, podnikatelů či
obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.